Už dlouho bylo patrné, že stávající stav naší společnosti, respektive systému, není udržitelný. Poslední desítky let jsme drancovali přírodu, moderní technologie jsme upřednostňovali nad vzájemnou pospolitostí a osobním kontaktem, přestali jsme si vážit hodnot a nahradili je materiálními statky a honěním se za penězi.

Ale jak víme již z historie, na Zemi jsme malí páni a příroda si umí říci své. Naštěstí. A to se děje i nyní. Většina světa se zastavila, lidé jsou zavření doma a příroda má tak prostor, se opět nadechnout. Stačilo 14 dni a už se ukazuje, oč tu běží.

Zdroj: ČT24

Klesá znečištění ovzduší, klesá znečištění vod a to stačilo v podstatě několik dní a již jsou vidět výsledky. Zdá se to až neuvěřitelní, ale zapomněli jsme na to, jak je příroda dokonalá a na rozdíl od náš ví co dělá. Změny v atmosféře už jsou viditelní i na snímcích NASA.

Opravu muselo vše dojít tak daleko, že v podstatě celý svět postihne virová nákaza a celý svět se defacto během pár dní paralizuje? Ano, muselo. Dlouho jsme si totiž neuvědomovali následky našich činů a toho, jak s přírodními zdroji zacházíme. Svět se mění a už nebude nikdy stejný. Naštěstí.

Je nyní na nás, zda si dokážeme srovnat v sobě opravdové hodnoty a jak si svá uvědomění přeneseme do života. Za pár měsíců vše pomine a dostaneme druhou šanci. Začít znovu a lépe.

Využijme tento čas k zamyšlení se nad svými životy. Pojďme hledat odpovědi uvnitř nás, ne venku v mediích a na internetu. Pojďme využít zpomalení k vlastnímu rozvoji a pochopení. Kdy jindy než teď.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x